מספר הרשמויות

מניפסט

להרשם

הרשם כדי לשמור את זה ביחד

אני משתתף בשבת של ה 24/25 באוקטובר

 • Dawid Steyn from
  South Africa is keeping
  it together.

 • Zecharya Rubin from
  United States is keeping
  it together.

 • Dawid Steyn from
  South Africa is keeping
  it together.

 • Aquilla Sensei from
  South Africa is keeping
  it together.

 • Dawid Steyn from
  South Africa is keeping
  it together.

 • Jeffrey Mayer from
  United States is keeping
  it together.

 • Sandra Collet from
  Canada is keeping
  it together.

 • Vigil Wright from
  South Africa is keeping
  it together.

 • Gilah Orelowitz from
  South Africa is keeping
  it together.

 • heidi kopel from
  Australia is keeping
  it together.

 • Simoni Keet from
  South Africa is keeping
  it together.

 • Sharon Schurder from
  South Africa is keeping
  it together.

 • Howard Sachs from
  Australia is keeping
  it together.

 • louise kahn from
  United States is keeping
  it together.

 • liliana perez from
  Argentina is keeping
  it together.

 • Noah Lawrence from
  United States is keeping
  it together.

 • Malki Connack from
  South Africa is keeping
  it together.

 • Ariel Geffen from
  South Africa is keeping
  it together.

 • Jacob Veedfald from
  Denmark is keeping
  it together.

 • Bess Martin from
  France is keeping
  it together.

 • Hello World

 • I was raised to keep the Sabbath. I have kept the Sabbath faithfully all my life! My spiritual appreciation, committment and was strengthened when my wife and I lost our daughter Nitzana, fourteen years ago, at birth. As her little body was taken away to the mortuary, in our pain and heartache; we looked out of the hospital window.......we saw the sun setting(Cape Town) and a clear sense of reverence filled that hospital room. We looked at each other and concluded; Yes, Nitzana died before the Sabbath(preventing even the heathen staff from working!) Our greatest witness today is the knowledge that(our daughter and husband live in California, USA & our son in Thailand) our children reverence, welcome the Sabbath, attend worship and finally celebrate Havdalah. May G_d bless the intent of our hearts!

 • Dedicated to my Zeida

 • To all the Jews around the world who will be keeping Shabbos for the first time. Let's Keep It Together!!

 • Dedicated to us, all of us, Jews of all hues, Jews by birth, and Jews by choice, those who were, who are, and who will be. Am Yisrael Chai!

 • To my late grandparents who I will always miss and love dearly.

 • #Mama Love

 • Returning of Yeshua and Israel Peace